امتک 97

حضور گروه صنعتی توفان در نمایشگاه امتک سال ۱۳۹۷ گروه صنعتی توفان در سال ۱۳۹۷ با دو نمونه از محبوب‌ترین شبیه سازها در نمایشگاه امتک حضور پیدا کرد. شبیه ساز پروازشبیه ساز پرواز اولین محصول گروه صنعتی توفان است که ابتدا با هدف آموزش برای خلبانان ساخته شد، اما از آن‌جایی که جذابیت زیادی برای […]

امتک 1400

حضور گروه صنعتی توفان در نمایشگاه امتک سال ۱۴۰۰ گروه صنعتی توفان در سال ۱۴۰۰ با تجهیزات بیشتری در نمایشگاه امتک حضور پیدا کرد. در این دوره از نمایشگاه تجهیزات جدیدی معرفی شدند که در مدرن‌ترین شهربازی‌های دنیا به عنوان محبوب‌ترین تجهیزات شهربازی‌های سرپوشیده شناخته می‌شوند. شبیه ساز ترن هواییشبیه ساز ترن هوایی از جهات […]

امتک 98

حضور گروه صنعتی توفان در نمایشگاه امتک سال ۱۳۹۸ گروه صنعتی توفان در سال ۱۳۹۸ با سه تجهیز مدرن در نمایشگاه حضور داشت و به عنوان غرفه‌ی برتر نوآور در این دوره شناخته شد. شبیه ساز پرواز شبیه ساز پرواز اولین محصول گروه صنعتی توفان است که ابتدا با هدف آموزش برای خلبانان ساخته شد، […]